Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Η Αλβανία ετοιμάζεται να εφαρμόσει επίσημη χρήση των εθνικών μειονοτικών γλωσσών

Ιούνιος 23, 2020. 20:33


Οι εθνικές μειονότητες στην Αλβανία που αποτελούν το 20% ή περισσότερο στο δήμο κατοικίας τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους σε κυβερνητικά γραφεία. Το σχέδιο απόφασης που εκπόνησε η αλβανική κυβέρνηση ορίζει ότι οι εθνοτικές μειονότητες πρέπει να υποβάλουν αίτημα στον δήμο και το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί εντός 60 ημερών. Το αίτημα πρέπει να υπογραφεί από τουλάχιστον 1% του πληθυσμού των εθνοτικών μειονοτήτων.


Εάν το αίτημα εγκριθεί, ο δήμος θα προσφέρει μεταφράσεις στη γλώσσα της αιτούσας εθνοτικής μειονότητας για:


Νομικά δικαιώματα εθνοτικής μειονότητας


Πρόσβαση στο πρόγραμμα διαφάνειας


Δημόσιες συνεδρίες διαβούλευσης


Αιτήματα και καταγγελίες που υποβάλλονται στο δήμο


Πρωτοβουλίες πολιτών.


Επιπλέον, ο δήμος θα εγκαταστήσει πινακίδες στη γλώσσα της εθνοτικής μειονότητας.


Το σχέδιο απόφασης εντάσσεται στο πλαίσιο των 15 όρων που καθορίζει η ΕΕ , τους οποίους πρέπει να εφαρμόσει η Αλβανία, πριν από την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη. 


Ένας από τους όρους είναι η έγκριση των κανονισμών σχετικά με το νόμο για τις εθνικές μειονότητες.
--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr