Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτρέπει τη Βουλγαρία να μην παρεμποδίζει οργανώσεις της «μακεδονικής» μειονότητας


Οκτώβριος 2, 2020. 21:11

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποίησε τη Βουλγαρία ότι δεν μπορεί να απαγορεύει τις ‘μακεδονικές ενώσεις’ στην επικράτειά της.


Καλεί τη βουλγαρική κυβέρνηση να μην παρεμποδίζει τις ενώσεις ή συλλόγους που έχουν σκοπό την αναγνώριση της 'μακεδονικής' μειονότητας στη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αποκλείονται από την εγγραφή τους, για τους δικούς της σκοπούς, καθώς αυτές οι ενέργειες είναι αντίθετες με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αυτές τις υποθέσεις.

Στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζεται η υποχρέωση κάθε κράτους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 46, παράγραφος 1, της Σύμβασης να τηρεί τις τελικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση στην οποία είναι διάδικοι, πλήρως, αποτελεσματικά, γρήγορα και με καλή πίστη ·

Για την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται στο άρθρο 46 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr