Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε το αίτημα PKK να διαγραφεί από τον κατάλογο της τρομοκρατίας


Δεκέμβριος 14, 2022. Ελλάδα.

Αρνητική απόφαση έδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην αγωγή που κατέθεσε η κουρδική αυτονομιστική οργάνωση PKK με αίτημα διαγραφής της, από τον κατάλογο τρομοκρατίας της ΕΕ.

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Δικαστήριο της ΕΕ, με έδρα το Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε την αιτιολογημένη απόφασή του σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε το PKK πέρυσι.

Στην απόφαση, στην οποία ορίστηκαν οι όροι «τρομοκρατική πράξη» και «τρομοκρατική ομάδα», επιβεβαιώθηκε ότι η οργάνωση ήταν «τρομοκρατική οργάνωση», αναφερόμενη στις αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου το 2014 και των ΗΠΑ το 1997 και το 2001 για απαγόρευση του PKK.


«Δεν είναι νόμιμη η ένοπλη στάση στην αυτοδιάθεση»


Στην απόφαση αναφερόταν ότι οι ενέργειες του PKK δεν μπορούσαν να συνυπολογιστούν στο πεδίο εφαρμογής του «δικαιώματος του κουρδικού λαού στην αυτοδιάθεση» και ότι η προσφυγή σε ένοπλη δύναμη για τη γενική άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη.

Στην απόφαση του Δικαστηρίου τονίστηκε ότι «η εξαίρεση από την απαγόρευση τρομοκρατικών ενεργειών σε ένοπλες συγκρούσεις δεν έχει βάση στο ενωσιακό ή ακόμη και στο διεθνές δίκαιο» και σημειώνεται ότι οι επιθέσεις του PKK σε τουριστικές εγκαταστάσεις είχαν στόχο τον άμαχο πληθυσμό.

Η απόφαση επιβεβαίωσε επίσης την εκτίμηση του Συμβουλίου της ΕΕ ότι ο τρομοκρατικός κίνδυνος σχετικά με το PKK συνεχίζεται.

Έτσι, το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε ουσιαστικά την αγωγή του PKK κατά του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξετάζει τον κατάλογο των κυρώσεων, όπως το πάγωμα των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσώπων, ενώσεων και οργανώσεων που θεωρούνται τρομοκρατικές και η απαγόρευση της παροχής οικονομικών πόρων, τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Το PKK συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο το 2002.

a.anadolu

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr