ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
 
ΑΠΗΓΑΓΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΠΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΝ

Περιοδικό "ΕΛΛΑΣ"- 1908