Σερβικά Μοναστήρια: φόβος λεηλασίας τους

\


Ιούνιος 9, 2010Φόβος επικρατεί στα μοναστήρια του Κοσσυφοπεδίου μετά την δημοσίευση της ενδεχόμενης αποχώρησης των δυνάμεων KFOR, που προστατεύουν τη μοναστηριακή κοινότητα του βόρειου δυτικού Κοσσυφοπεδίου.

Οι καταστροφές, οι λεηλασίες και οι πυρκαγιές από τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, είναι νωπές ακόμη στη μνήμη των μοναχών.

«Κάποια ενδεχόμενη απόσυρση των δυνάμεων KFOR που φρουρούν τα μοναστήρια Γκόριοτς κοντά στην πόλη Ίστοκ και το μοναστήρι Μπουδιζάβσι, κοντά στην πόλη Κλίνα, του Κοσσυφοπεδίου, θα μπορούσαν να απειληθούν. Λόγοι ασφαλείας θα οδηγούσε σε προληπτικό κλείσιμό τους» δήλωσε σήμερα ο σεβάσμιος Επίσκοπος Θεοδόσιος και απηύθυνε έκκληση προς τους διεθνείς εκπροσώπους που λειτουργούν στο χώρο του Κοσσυφοπεδίου καθώς και προς τη Σερβία, ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία των σερβικών ιερών ναών.

Εκπρόσωποι της Επαρχίας της Ράσκας και της Πριζρένης ανακοίνωσαν πως πριν μερικές ημέρες είχαν πληροφορηθεί από πολλές πηγές για απόσυρση των δυνάμεων KFOR, που φρουρούν τα δύο σερβικά μοναστήρια.

Μάλιστα, ο επίσκοπος Θεοδόσιος, προειδοποίησε ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια των μοναστηριών Gorioč και Budisavci και ότι προτίθεται να τα κλείσει αν γινόταν κάτι τέτοιο.

Όπως επισημαίνεται, από σερβικής πλευράς, μια τέτοια απόφαση θα επηρέαζε αρνητικά τις σχέσεις της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις δυνάμεις KFORἊρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος