Σκοπιανό πρακτορείο: Σε βαθιά κρίση η Ελλάδα

Αύγουστος 13, 2010

Η ύφεση στην Ελλάδα εμβάθυνε κατά το δεύτερο τρίμηνο , σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, γράφει το σκοπιανό πρακτορείο Ιντίβιντι.

Σήμερα κυκλοφόρησε μια έκθεση, γράφει το σκοπιανό δημοσίευμα, που αναφέρει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σημείωσε σημαντική πτώση κατά 1,5 τοις εκατό, το τρίτο τρίμηνο του 2010, ενώ το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 12 τοις εκατό από το 11, 9 τοις εκατό τον παρελθόντα Απρίλιο.

«Σημειώθηκε πτώση των επενδύσεων και σημαντική μείωση των δημόσιων δαπανών που οδήγησαν στην μείωση του ΑΕΠ, αναφέρει η έκθεση της Υπηρεσίας.

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του δεύτερου τριμήνου είναι χαμηλότερο κατά 3,5 τοις εκατό από το αντίστοιχο του 2009. Δεδομένου όμως της αλλαγής της μεθόδου του υπολογισμού του κατά την αρχή του ενεστώτα χρόνου, η σύγκριση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται με επιφύλαξη.

Το ποσοστό ανεργίας το Μάιο ήταν ελαφρά χαμηλότερο σχετικά με το 12,1 τις εκατό που καταγράφηκε το Φεβρουάριο.

Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος