Σερβία: Ο μέσος μισθός του 2010

Οκτώβριος 25, 2010.

Βελιγράδι.

Ο μέσος καθαρός μισθός στη Σερβία τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν 34.570 δηνάρια ή 323 ευρώ, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Όπως άλλωστε αναφέρεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης ( www.stat.gov.rs), ο μέσος μισθός στη Σερβία μικτά ήταν στα 48.016 δηνάρια ήτοι 448 ευρώ και παρουσιάζει μια πραγματική αύξηση κατά 0,7 τοις εκατό, ενώ η ονομαστική του αύξηση ήταν στο 8 τοις εκατό.

Σημειώνεται ότι η ισοτιμία σε ευρώ είναι σύμφωνα με τις σημερινές τιμές της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας.

Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία οι μέσες καθαρές αποδοχές στη Σερβία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και σε πραγματικούς όρους σημείωσαν άνοδο κατά 2,8 τοις εκατό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, ενώ η ονομαστική αύξηση πλησιάζει το 10,4 τοις εκατό.

Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος