Βουλγαρία: Η Νέα Δεκαετής Στρατηγική Εθνικής Άμυνας


Απρίλιος 13, 2011.

Σόφια.

Η κυβέρνηση, ενέκρινε τη νέα στρατηγική Εθνικής Άμυνας.
Ενσωματώθηκαν, στη γενική διαδικασία προσαρμογής, οι βασικές εθνικές  αναφορές που αφορούν την ασφάλεια και την Άμυνα, καθώς και το τρέχον στρατηγικό δόγμα και η στρατιωτική στρατηγική, οι οποίες ανακοινώθηκαν από το τμήμα Τύπου  του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το έγγραφο σκιαγραφεί, εν ολίγοις, τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως το κύριο μέσο των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.


Η Άμυνα της Βουλγαρίας συμπεριλαμβάνεται μέσα στην εφαρμογή των μηχανισμών της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και της Κοινής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποτελεσματικής χρήσης των εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων.

Μια βασική προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητας της άμυνας μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της, χωρίς να διακόπτεται από την πολιτική που ακολουθείται και από τον ενδεχόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις. Η άμυνα, η υποστήριξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και η συμβολή στην εθνική ασφάλεια ένα καιρώ ειρήνης με τα εκάστοτε προκύπτοντα προβλήματα.

Στις αποστολές για την υποστήριξη της διεθνούς ειρήνης, ορίζεται η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνεχείς δραστηριότητες με ένα ενισχυμένο τάγμα ή με μεγαλύτερο αριθμό μικρών ομάδων και φορέων των ενόπλων δυνάμεων με ένα συνολικό αριθμό συμμετασχόντων που δεν θα υπερβαίνει τα 1000 άτομα και η αλλαγή τους θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο.
Οι δυνάμεις του Ναυτικού, που θα εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, θα ισοδυναμούν  με τη συμμετοχή μίας φρεγάτας, για μια περίοδο τριών έως έξι μηνών σε ετήσια βάση.
Η Πολεμική Αεροπορία, θα συμμετέχει με ελικόπτερα, χωρίς εναλλαγή, για μια περίοδο ενός εξαμήνου ανά έτος και με το ανάλογο προσωπικό.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, θα εξαρτάται ανάλογα από την περίπτωση για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και των στοιχείων στήριξης.
Επίσης, η στρατηγική και η δομή και το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων έχουν στενή σχέση με αυτά που ορίζονται στη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού και θεωρούνται  απαραίτητα στην εκτέλεση των επιχειρησιακών ικανοτήτων μας.

Η Βουλγαρία οικοδομεί ένα ενιαίο σύνολο δυνάμεων κατάλληλο, ώστε να αντιμετωπίζονται οι νέες απειλές με ίδια δομή για εκτέλεση επιχειρήσεων σε περιόδους ειρήνης, κρίσεων και πολέμου.

Οι ανθρώπινοι πόροι όπως ορίζεται αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο των αμυντικών δυνατοτήτων και είναι κεφαλαιώδους σημασίας των αμυντικών δυνατοτήτων των αμυντικών δυνάμεων.

Άλλοι πόροι για την άμυνα, όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης στρατηγικής είναι οι πληροφορίες και οι οικονομικές δυνατότητες.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας πρέπει να διατηρούνται σε σχετικά σταθερό επίπεδο και να μην είναι κάτω από το 1,5 τοις εκατό του ΑΕΠ. Συμπεριλαμβανομένου σε αυτές και οι συντάξεις των στρατιωτικών δεν πρέπει το ποσοστό αυτό να είναι μικρότερο του 2 τοις εκατό.
Η Εθνική Στρατηγική της Άμυνας έχει ορίζοντα δεκαετή. Προβλέπεται μάλιστα, το 2015 η δυνατότητα ενδιάμεσης επανεξέτασης και από του 2020, πλήρης αναθεώρηση και επανέκδοση της.

--
Τίτλος: «Приета е националната отбранителна стратегия»
Δημοσίευση: Информационна Агенция "Фокус", 13.4.2011.