Αλβανία: Η αλβανική θέση για το στοιχείο της ελληνικής ιθαγένειας


Μάιος 30, 2011.
«Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα της μαγειρικής της αλβανικής κυβέρνησης η οποία χρησιμοποιεί οργανώσεις που  είναι ιστορικά αποδεδειγμένες στο πεδίο των   παράνομων δραστηριοτήτων».

Με τα επικριτικά αυτά λόγια ο ιστορικός Πέλουμπ Τζάφι/ Pëllumb Xhufi, αναφέρεται στην πιο πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την άρση του πιστοποιητικού για τον προσδιορισμό της ιθαγένειας των Αλβανών υπηκόων.


Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα “Shekulli”/ ‘Αιώνας’,  ο Τζάφι εξηγεί τις συνέπειες της απόφασης αυτής, σε πιστοποιητικά των μειονοτήτων, στα οποία δεν αναφέρεται η ιθαγένεια και τα οποία χρησιμοποιεί η αλβανική κυβέρνηση όχι τόσο για την κλοπή των ψήφων όσο και για το ότι εμπορεύεται  τα συναισθήματα των Αλβανών πολιτών.

-Πριν από μερικές ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει την αφαίρεση της ιθαγένειας από τα πιστοποιητικά γέννησης, ενώ συγχρόνως η Οργάνωση Ομόνοια’ ζητά τη επιστροφή  των παλαιών πιστοποιητικών , και συγχρόνως τα ελληνικά προξενεία δεν αποδέχονται  τη νέα καταγραφή των πιστοποιητικών. Είναι αυτή μια φυσιολογική πράξη;

Απάντηση Pëllumb Xhufi :

«Κοιτάξτε, τα θέματα που δεν έχουν καμία υποστήριξη  του δικαίου και των διεθνών συμβάσεων,  είναι φυσικό να έρχονται σε κατάφωρη σύγκρουση με την Αθήνα, άλλωστε αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο από την οργάνωση  Ομόνοια, όσο και από τα ελληνικά Προξενεία στην Αλβανία, που ιστορικά  με αυτήν την χώρα ότι κάνουμε το κάνουμε με παράνομες δραστηριότητες.

Το στοιχείο της ιθαγένειας αφαιρέθηκε σήμερα, μαζί με το στοιχείο της εμπιστοσύνης,  σε όλα τα έγγραφα  ταυτότητας για τις χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στην πραγματικότητα, η ενσωμάτωση της εθνικότητας στα αλβανικά πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης, θα μπορούσε να ήταν αντισυνταγματική.

Η Αλβανία έχει προχωρήσει σε ένα ευρωπαϊκό  Σύνταγμα, το οποίο διακηρύσσει πανηγυρικά  την πλήρη ισότητα των πολιτών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και ορίζεται ως χώρα καταγωγής, όλων των πολιτών, η Αλβανία.

Αντίθετα η Ελλάδα στο Σύνταγμά της εμπεριέχει την αποκλειστικότητα του Έλληνα πολίτη και  αποκαλύπτει ότι το ελληνικό κράτος εμπιστεύεται τους Ορθόδοξους. Με την έννοια αυτή, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα και γνωρίζουμε καλά ότι η Ελλάδα έχει συνεχώς προβλήματα με συγκεκριμένες χώρες, αλλά και διεθνείς οργανισμούς στο ζήτημα αυτό.

Ωστόσο σε σχέση με την δική μας περίπτωση, η  απουσία της εθνικότητας ή της θρησκείας, ως στοιχείο του εγγράφου, που εκδίδονται  από τις αλβανικές αρχές, δεν σημαίνει ότι το αλβανικό κράτος έχει βάλει κόκκινη γραμμή στις θεωρήσεις των πολιτών του.

Βάσει του νόμου, η αναφορά της ιθαγένειας πρέπει να υπάρχει ως θεμελιώδες στοιχείο των μητρώων των πολιτών, και πρέπει να αναφέρεται από οποιαδήποτε ίδρυμα που εκδίδει σχετικό έγγραφο, ώστε να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο αυτό, αν απαιτηθεί.

Για παράδειγμα, μια τυπική περίπτωση είναι η απογραφή του πληθυσμού.
Αν η Ομόνοια και η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να ξέρει, όπως λένε, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των Αλβανών πολιτών με ελληνική ιθαγένεια, αυτό θα μπορούσε  κάλλιστα να εξακριβωθεί από το βασικό μητρώο των πολιτών.

Δηλαδή, μια ακριβής απογραφή των εθνικών μειονοτήτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μπορεί να γίνει με τα μητρώα των πολιτών και όχι μέσω της «αυτοδιάθεσης» της υπηκοότητας, κάτι το οποίο επιβάλλουν οι εθνικιστικοί  ελληνικοί κύκλοι  με αντίστοιχα βυζαντινο- οθωμανικά πρότυπα».

Και πιο κάτω, ο αλβανός ιστορικός, θα εκφράσει την άποψή του για την τροποποίηση που έγινε στο  αλβανικό Αστικό Δίκαιο το 2003, και την οποία θεωρεί ως αντισυνταγματική.

«Το 2003 έγινε μια παρέμβαση στην Κατάσταση Αστικού Δικαίου, σύμφωνα με την οποία ο πολίτης μπορεί να αλλάξει υπηκοότητα με δικαστική απόφαση και η οποία θεωρείται τελεσίδικη.

Πρόκειται για ένα αντισυνταγματικό νόμο για τον οποίο, όσο γνωρίζω, τους τελευταίους μήνες έχει  ζητηθεί η κατάργησή του από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ακόμη μία τροπολογία στο Αστικό Δίκαιο, για  εισαγωγή ενός νέου στοιχείου   της αναγνώρισης της εθνικής ασφάλισης.

Και αυτή η τροπολογία έγινε κάτω από την πίεση των ελληνικών εθνικιστικών κύκλων και της Ομόνοιας, που δυστυχώς έχουν απλώσει πολύ τα χέρια τους και έρχονται σε κατάφωρη σύγκρουση με το Σύνταγμα της Αλβανίας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Τώρα που η θέση αυτή αφαιρείται από τα πιστοποιητικά ιθαγένειας, φαίνεται ότι όλη η τροπολογία αποσύρθηκε και πάλι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες αυτές οι αντισυνταγματικές ενέργειες γίνονται  από την ίδια αλβανική κυβέρνηση.

Τροποποίησε κρυφά  τον Αστικό Κώδικα ώστε να γίνει η εισαγωγή του εθνικού στοιχείου στην επόμενη απογραφή του πληθυσμού.

Ένα συνονθύλευμα χαρακτηρίζει την ίδια αυτή αλβανική κυβέρνηση. Είναι αυτή που υπέγραψε  τη βρώμικη συμφωνία για τα χωρικά ύδατα το 2008 που κρίθηκε  μετά ως αντισυνταγματική».
--
Πηγή: Gazeta Tema