Οχρίδα: Βουλγαρική εφημερίδα για «Ενοποίηση Σκοπίων –Βουλγαρίας»


 Ο χάρτης που πλασάρει η βουλγαρική προπαγάνδα...


Ιανουάριος 23, 2012.

Και …ξαφνικά εκδόθηκε βουλγαρική εφημερίδα στην πόλη Οχρίδα των Σκοπίων, από Βουλγάρους που θέλουν να διαφωτίσουν το λαό για την βουλγαρική καταγωγή του και να του επισημάνουν ότι επιδιώκουν την ενοποίηση των Σκοπίων με τη Βουλγαρία, αλλά και την αφύπνιση των «Βουλγάρων» που ζουν στην ελληνική Θράκη οι οποίοι …αφομοιώνονται από τους Έλληνες…

Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, την εφημερίδα: «Η εφημερίδα «Οχρίντσκα Бαλγκάρια»/ «η Βουλγαρία της Οχρίδας» δεν αποσκοπεί να αποσπάσει μερίδιο στην τοπική αγορά ούτε για να προσδώσει κέρδος στους εκδότες» , γράφει η νέα εφημερίδα  που κυκλοφορεί στην σκοπιανή πόλη της Οχρίδας και αναφέρεται στο βουλγαρισμό της περιοχής.

«Ο μόνος σκοπός για τον οποίο η εφημερίδα κυκλοφορεί είναι για να διευρύνει  τα μυαλά και τις καρδιές των Βουλγάρων από τα γεγονότα του μακρινού και πρόσφατου παρελθόντος.

»Θα αναφερθεί σε ένα θέμα για το οποίο η Βουλγαρία το έχει στη καρδιά της και αυτό είναι η ενοποίηση της Βουλγαρίας με την «Μακεδονία».
»Αυτή η ιδέα αποτελεί ένα θερμό όνειρο, που οι συντάκτες της  «Οχριδικής Βουλγαρίας» θα κατανοήσουν παρακολουθώντας τις εκδόσεις της εφημερίδας τόσο από το χαρτί όσο και ηλεκτρονικά.
Οι συντάκτες αυτού του θεματολογίου ασχολούνται και με άλλα σημαντικά θέματα, όπως της εθνικής Θράκης του Αιγαίου (που σήμερα είναι στην Ελλάδα), όπου ζουν κατά δεκάδες χιλιάδες οι συμπατριώτες μας  οι οποίοι υποβάλλονται σε αφομοίωση».
Και θα συνεχίσει:
«Θέλουμε ακόμη να μιλήσουμε για θέματα που είναι σημαντικά για το έθνος. Θέλουμε να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας έχει δημιουργήσει μια σαφή πολιτική  έναντι του βουλγαρικού πληθυσμού στη Μολδαβία και την Ουκρανία, αφού δεν υπήρχε καμία πολιτική για την έλξη τους.
Μπορούμε να πούμε  ότι η Βουλγαρία, βρισκόταν πέντε αιώνες κάτω από την τουρκική κυριαρχία και όχι κάτω από οθωμανική κυβέρνηση ή  τουρκική παρουσία και άλλους τέτοιους  παρόμοιους παράλογους όρους, γράφει  στο κύριο άρθρο της η πρώτη εφημερίδα «Οχρίντσκα Бαλγκάρια».
Η εφημερίδα αναφέρει ότι σήμερα στο κράτος των Σκοπίων ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες Βούλγαροι.
Η εφημερίδα παρουσιάζει και ένα χάρτη όπου η Βουλγαρία καλύπτει όλο το έδαφος των Σκοπίων.
--