Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Κονούζιν: Η συμμετοχή της Σερβίας στην ΕΕ έχει το κόστος της…Φεβρουάριος 21, 2012.

ČAČAK.

Ο Ρώσος πρεσβευτής στη Σερβία Αλεξαντάρ Κονούζιν, είπε ότι η Ρωσία δεν έχει τίποτε εναντίον της Σερβίας για την ένταξή της στην ΕΕ, αλλά πρέπει να αποφασίσει ποιο κόστος είναι πρόθυμη να πληρώσει για αυτό.


«Δεν θα ήθελα να πω ότι το κόστος είναι η επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρωσία», δήλωσε  ο Κονούζιν, στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από διάλεξη  σχετικά με την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είχε τονίσει ότι «οι σχέσεις της Σερβίας με νέους φίλους, αν ενταχθεί στην ΕΕ, δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των σχέσεων που είχε με παλιούς φίλους».

Ο Κονούζιν υπενθύμισε ότι τα περισσότερα προϊόντα της Σερβίας εξάγονται στη Ρωσία, ένα σύνολο 800 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, και για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχουν δασμοί, λόγω της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που έχει συνάψει με τη Ρωσία.

«Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα, με την οποία η Σερβία έχει μια τέτοια συμφωνία. Στην περίπτωση εισόδου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόκτηση νέων φίλων δεν θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε την εν λόγω συμφωνία» δήλωσε ο Κονούζιν στη διάλεξη,  στην οποία παραβρίσκονταν οι αρχές της πόλης αυτής, καθώς και μέλη του Κοινοβουλίου που κατάγονται από την ČAČAK, καθώς και τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρέσβη,  οι νέοι φίλοι της Σερβίας, με την ένταξή της στην ΕΕ, θα της προσδώσουν, ενδεχομένως, οφέλη, αλλά,  δεν θα πρέπει να γκρεμίσει τις υπάρχουσες σχέσεις με τη Ρωσία που είναι χρήσιμες για αυτήν.


--
Tanjug