Λίβανος: Λειψυδρία - το μέγα κοινωνικό πρόβλημα
Σεπτέμβριος 5, 2014.

Βηρυτός.

Ο Λίβανος θα μπορούσε να αντλεί  δεκάδες χιλιάδες κυβικά πόσιμου ύδατος από πηγές που υπάρχουν κάτω από τη θάλασσα του κόλπου Chekka και να ανακουφίσει στον πληθυσμό, που ταλανίζεται από την έλλειψη νερού στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ομάδα πολιτών που συμβουλεύει (νουθετεί) τις κρατικές αρχές.


Η πρόταση η οποία ήρθε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι η ομάδα, παροτρύνει την κυβέρνηση του Λιβάνου να προχωρήσει στο σχεδιασμό της πρότασης με τη βοήθεια του λιβανικού στρατού, και υπολογίζει σε άντληση  60.000 κυβικών μέτρων νερού για τη βιομηχανία και την οικιακή χρήση. Αποτελεί ένα σημαντικό μέρος που θα καλύψει το έλλειμμα  του πόσιμου ύδατος στο Λίβανο.

Η πρόταση έγινε από τη δημοτική κίνηση  πολιτών που αποτελεί μια ομάδα άσκησης πίεσης προς τους κυβερνητικούς παράγοντες διαχείρισης των υδάτων .
Σύμφωνα με την εισήγηση της ‘κίνησης’ το προϋπολογισθέν έλλειμμα που ανακοινώθηκε, μπορεί άμεσα να μετατραπεί σε πλεόνασμα.

Ο Λίβανος έχει υποστεί άμεσα τις συνέπειες ‘κρίσης ζωής του πληθυσμού’, φέτος,  από την έλλειψη νερού, αφού παρουσίασε το χαμηλότερο δείκτη βροχοπτώσεων και συγχρόνως υψηλών θερμοκρασιών που είχαν ως συνέπεια την καταστροφή των αποθεμάτων του υδάτινου στοιχείου  στη χώρα.

Οι αντλίες ύδατος στην περιοχή  Τσέκα, αποδίδουν περίπου  138.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα σε ένα φυσιολογικό ετήσιο κλίμα.

Το 2014, η ποσότητα αυτή μειώθηκε στα περίπου 60.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, λόγω της εκτεταμένης περιόδου της ανομβρίας.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι υποθαλάσσιες πηγές  γλυκού νερού που διακινούνται  κάτω από τον κόλπο Τσέκα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν  την προβληματική ροή νερού για γενική χρήση στις πόλεις του Λιβάνου.

Η Ομάδα Πολιτών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται  εμπειρογνώμονες με αντικείμενο τη αξιοποίηση  των πηγών πόσιμων υδάτων, καλούν την κυβέρνηση να αδράξει την ευκαιρία αυτή, πριν την καταστροφή.

Εάν οι κλιματολογικές συνθήκες επιδεινωθούν στα προσεχή χρόνια, ο πληθυσμός του Λιβάνου θα πρέπει να εισαγάγει πόσιμο ύδωρ από βόρειες χώρες, σύμφωνα με την ‘Σταρ’ του Λιβάνου.

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr