Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Σκόπια: Προωθούνται αλλαγές στις μυστικές υπηρεσίες


Οκτώβριος 16, 2015.

Σκόπια.Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Αντικατασκοπείας (UBK) βρέθηκαν ενώπιον  των βουλευτών της Επιτροπής Εποπτείας και ανακοίνωσαν σημαντικές αλλαγές στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας.


Οι σημερινοί διευθυντές της UBK και της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Λιούπτσο Αντονόφσκι και Νάκε Τσούλεφ, συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρία της Εποπτείας  των Υπηρεσιών Πληροφοριών του Κοινοβουλίου.

Η έκπληξη ήταν η παρουσία του Αντονόφσκι, διότι είναι η πρώτη φορά που διευθυντής της UBK πήγε στο Κοινοβούλιο και συζήτησε ενώπιον των βουλευτών της Επιτροπής  Εποπτείας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιμιτάρ Τσάνκοφ, ωστόσο, αν και είχε προσκληθεί, δεν εμφανίστηκε, όπου για πρώτη φορά συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον Ρέινχαρντ Πριέμπε.

Τροποποίηση του νόμου περί παρακολούθησης των επικοινωνιών

Ο Αντονόφσκι είπε ότι η ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών  για την προετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συστάσεων του Πριέμπε, ετοιμάζει ένα σχέδιο τροποποιήσεων του νόμου περί παρακολούθησης των επικοινωνιών,  για το οποίο έγινε συγκριτική ανάλυση και διαβούλευση με εμπειρογνώμονες  από την ΕΕ.

Σύμφωνα με την πρόταση, όπως είπε, δίνονται δύο επιλογές όσον αφορά τον εξοπλισμό για την παρακολούθηση των επικοινωνιών για σκοπούς ποινικής έρευνας.

Οι επιλογές

Η πρώτη επιλογή  είναι  η διάθεση εξοπλισμού σε καθένα από τα θεσμικά όργανα με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των επικοινωνιών (Εισαγγελία, Τελωνεία, Υπουργείο Εσωτερικών και η κρατική Αστυνομία).

Η δεύτερη επιλογή είναι η δημιουργία ενός ειδικού κέντρου για την παρακολούθηση των επικοινωνιών και την πρόσβαση σε αυτό από όλους εκπροσώπους των εξουσιοδοτημένων φορέων.

Έτσι, προτάθηκε το Κέντρο να αποτελεί μέρος της κατηγορούσας αρχής, στην οποία θα κινηθεί και ο εξοπλισμός που βρίσκεται τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνιστάται, στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Αντικατασκοπείας, να υπάρχει εξοπλισμός για την παρακολούθηση των επικοινωνιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια της άμυνας του κράτους.

Η ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση της UBK προτείνει έναν πιθανό μοντέλο από αυτά που υπάρχουν  στην Κροατία ή τη Βουλγαρία, με διπλή προστασία από ενδεχόμενη κακοποίηση και όπως τόνισε ο Αντονόφσκι απαιτείται πολιτική συναίνεση.

Προκειμένου να ξεπερασθεί η δυνατότητα κατάχρησης της παρακολούθησης των επικοινωνιών, πρότεινε  τη δημιουργία ξεχωριστού επιχειρησιακού και τεχνικού κέντρου, των οποίων η αρμοδιότητα και η θέση θα πρέπει να ρυθμισθεί μέσα από νομοθετικές αλλαγές.

Οι μεταρρυθμίσεις αναμένονται να βελτιώσουν τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων των μυστικών υπηρεσιών και την έγκαιρη υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές.

Η διαβούλευση  για τις προτάσεις και τις ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις θα συνεχισθεί από την επιτροπή τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ πηγών των δημοσιευμάτων, καθώς και τα πρωτότυπα κείμενα,  παραχωρούνται σε κάθε ζήτηση των υποστηρικτών-δωρητών του ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: