Αλβανική ‘Στάρτ’: Η Ελλάδα σταμάτησε να χορηγεί άσυλο

Ιούνιος 20, 2010Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT) που δημοσιεύθηκαν χθες, γράφει, σήμερα, η αλβανική εφημερίδα ‘Στάρτ, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό (1%) χορήγησης ασύλου σε μετανάστες που καταφεύγουν σε αυτήν.

Με τη πάροδο των ετών η Ελλάδα έχει δημιουργήσει εμπόδια στους αιτούντες πολιτικό άσυλο με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των αιτήσεων.

Για το έτος 2009, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση των Βρυξελλών, η χώρα αυτή κατέχει την τελευταία θέση χορήγησης ασύλου με ποσοστό μόλις 1%.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί, όπως σημειώνει η εφημερίδα, το χαμηλό ποσοστό των χορηγήσεων ασύλου.

Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χαμηλότερα ποσοστά χορήγησης ασύλου σε μετανάστες τα έχουν η Ελλάδα με 1% και η Ιρλανδία με 4%, ενώ η Ισπανία έχει 8%, η Γαλλία 14%,η Σλοβενία με 15%, η Μάλτα 66%, Η Σλοβακία 56%, η Πορτογαλία 51%, η Ολλανδία και η Δανία με 48%.

Η έκθεση των Βρυξελλών αναφερόμενη στα δεδομένα της Ελλάδας κατά το 2009, αριθμεί σε 16.460 τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για χορήγηση ασύλου και από αυτές έχουν εγκριθεί μόνον 210 ενώ οι 16.250 απορρίφθηκαν.

Από τις εγκριθείσες 210, οι 25 απηχούν πολιτικά κριτήρια ασύλου καθώς 115 περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Στους περισσότερους που χορηγήθηκε άσυλο προέρχονται από τις χώρες Ιράκ, Αφγανιστάν και Ιράν.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατέθηκαν 261.000 αιτήσεις ασύλου από μετανάστες και από τις οποίες είχαν θετική αντιμετώπιση οι 78.820. Οι χώρες που έλαβαν περισσότερες αιτήσεις ασύλου είναι: η Γαλλία 54.840 αιτήσεις, Μεγάλη Βρετανία 44.890 και η Σουηδία 39. 350 αιτήσεις.

Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος