Βουλγαρική κυβέρνηση σε Σκόπια: Σταματήστε τον όρο «μακεδονική γλώσσα» για να ενταχθείτε στην ΕΕ!Οκτώβριος 9, 2019. 20:41

Η βουλγαρική κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα απόφαση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τις διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η «μακεδονική γλώσσα»


Το έγγραφο που περιέχει τις βουλγαρικές κόκκινες γραμμές  προτρέπει τη Βόρεια Μακεδονία να εγκαταλείψει τη χρήση του όρου «μακεδονική γλώσσα» ή αν είναι απαραίτητο να καθορίζεται ως ‘η γλώσσα σύμφωνα με το σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας» [να μην αναφέρεται, δηλαδή, ως ‘μακεδονική’ για οποιαδήποτε λόγο].


«Για τη γλώσσα χρησιμοποιείστε τη φράση: «Επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε τον όρο ‘μακεδονική γλώσσα’ σε θέματα που αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάντοτε να λέτε ‘σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας «μακεδονική»’.


Συνεπώς είναι σαφές, ότι ο διαφορετικός κανόνας που δηλώνεται ως  συνταγματική γλώσσα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετίζεται με την εξέλιξη της βουλγαρικής γλώσσας και των διαλέκτων της μετά το 1944. 

Δεν υπάρχει έγγραφο/δήλωση στη διαδικασία της ένταξης στην ΕΕ που να θεωρεί ότι η Βουλγαρία αναγνωρίζει την ύπαρξη της λεγόμενης «μακεδονικής γλώσσας», ξεχωριστής από τη βουλγαρική» σημειώνεται στο κείμενο που ενέκρινε σήμερα η βουλγαρική κυβέρνηση.


Να διαβάζετε τα κείμενα στη βουλγαρική γλώσσαΑπαιτείται επίσης μια τελική αλλαγή στα σχολικά βιβλία της ιστορίας, ζητώντας  τη μελέτη των εγγράφων στη βουλγαρική γλώσσα.


«Εναρμόνιση των προγραμμάτων των βιβλίων των δύο χωρών σύμφωνα με την επιτευχθείσα εναρμόνιση της κοινής διεπιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά και εκπαιδευτικά θέματα.


Οι αντίστοιχες ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές του 19ου και του 20ου αιώνα, μαζί με τα προσαρμοσμένα κείμενα θα πρέπει να παρουσιάζονται και να μελετώνται με τον γλωσσικό κανόνα με τον οποίο είναι επίσημα γραμμένα (δηλαδή τα βουλγαρικά). Για τον σκοπό αυτό, θα αποσταλεί πρόσκληση στους εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας των δύο χωρών για συμμετοχή στις εργασίες της Κοινής Μικτής Επιτροπής», γράφει το κείμενο της βουλγαρικής κυβέρνησης.Να εξομοιωθούν Συμφωνία Πρεσπών - Συμφωνία με Βουλγαρία


Το έγγραφο αναφέρει, επίσης, ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία πρέπει να αυξηθεί στο ίδιο επίπεδο με τη Συμφωνία των Πρεσπών.


Ταυτόχρονα απαιτείται η αποκατάσταση όλων των θυμάτων του κομμουνισμού που πρέπει να παρουσιάζονται ως θύματα της βουλγαρικής υπόθεσης, καθώς και τη δημοσίευση όλων των συνεργατών των μυστικών υπηρεσιών που συνέβαλαν στη φυλάκισή τους.


Όπως και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, απαιτείται να αλλάξουν αμέσως οι επιγραφές των μνημείων ιστορικών μορφών σε εκείνους για τους οποίους υπάρχει συμφωνία.


Επίσης, να αφαιρεθεί ο όρος «του Βούλγαρου φασίστα Κατακτητή» από όλα τα μνημεία και αλλαγή των επιγραφών και άλλων σημάτων, σε ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία που μέχρι στιγμής έχουν  συμφωνηθεί από την επιτροπή».
--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr