Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

«Τα Σκόπια δεν είναι μόνο μολυσμένα, είναι δηλητηριασμένα»Τίτλος από το δημοσίευμα


Ιανουάριος 22, 2020. 20:53


Η Βόρεια Μακεδονία, ιδιαίτερα η πόλη των Σκοπίων και οι γύρω περιοχές, αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο είναι η συσσώρευση εκατομμυρίων τόνων εισαγόμενων αποβλήτων από άλλες χώρες, κυρίως από τη Βουλγαρία.


Τα απόβλητα περιέχουν ουσίες που είναι απαγορευμένες και επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία: απόβλητα μπαταριών, μολυσμένα με χημικά πλαστικά και τα παρόμοια. 


Τα στοιχεία δείχνουν ότι η περιοχή των Σκοπίων όχι μόνο επικίνδυνα μολύνεται από εκατομμύρια τόνους ξένων αποβλήτων αλλά και ότι εκείνοι που τα επεξεργάζονται στο μέρος αυτό, όπως η εταιρεία Makstil, δεν έχουν τις νόμιμες προδιαγραφές.


Πολλά περισσότερα απόβλητα εισάγονται στη χώρα από ό, τι παράγουμε, σημειώνει το δημοσίευμα.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η δημοσιογραφική έρευνα του ‘Radio Free Europe’ δείχνουν ότι τα περισσότερα απόβλητα εισάγονται από τη Βουλγαρία.


 Οι αρχές ισχυρίζονται ότι τα εισαγόμενα απόβλητα χρησιμεύουν μόνο ως πρώτη ύλη, όπως προβλέπει η νομοθεσία. 


Οι ακτιβιστές από την «Ο2 Πρωτοβουλία» απαιτούν την απαγόρευση της εισαγωγής αποβλήτων ως πηγής ενέργειας.

Σε δύο χρόνια εισήχθησαν στη χώρα περισσότερα από δέκα φορές το συνολικό ποσό των αποβλήτων που παράγονται από τους πολίτες μέσα σε ένα χρόνο και αρκετές φορές περισσότερα από τα ετήσια απόβλητα που παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία κατά τα τελευταία χρόνια.


Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε το Radio Free Europe, από το 2012 έως το 2014 εισήχθησαν στη χώρα πάνω από οκτώ εκατομμύρια και 200 ​​χιλιάδες τόνοι αποβλήτων, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τις εισαγόμενες ποσότητες  κατά τα προηγούμενα έτη και τα έτη μετά.


Ταυτόχρονα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα παράγει κατά μέσον όρο 700 έως 800 χιλιάδες τόνους αστικών αποβλήτων ετησίως, για παράδειγμα στο 2016, οι εταιρείες στη χώρα παρήγαγαν λιγότερο από δύο εκατομμύρια τόνους βιομηχανικών αποβλήτων.


Από το σύνολο των 8.209.733 τόνων αποβλήτων που εισήλθαν στη χώρα από το εξωτερικό το 2014, τα περισσότερα εισήχθησαν από τη γειτονική Βουλγαρία, πάνω από επτά εκατομμύρια και 400 χιλιάδες τόνους (7.402.061) και περισσότεροι από 490.000 τόνοι αποβλήτων εισήχθησαν κατά την ίδια περίοδο από τη Σερβία και περισσότεροι από 250.000 τόνοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως δείχνει η έρευνα.


Τα υπόλοιπα απόβλητα εισήχθησαν από την Τουρκία την εποχή εκείνη - πάνω από 32.000 τόνους, και μικρότερες ποσότητες εισήχθησαν από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και η Ελβετία καθώς και από άλλες χώρες, κυρίως απόβλητα ελαστικών και μπαταριών.

vecer.mk

--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr