Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Αλβανία και Κοσσυφοπέδιο με τον μεγαλύτερο αριθμό τεμπέληδων και ‘αμαθών’ νέων στην Ευρώπη


Μάιος 27, 2020. 15:07

Η προοπτική αύξησης της παραγωγικότητας στα μέρη που ζουν Αλβανοί είναι απελπιστική, επειδή το Κοσσυφοπέδιο και η Αλβανία έχουν τον υψηλότερο αριθμό νέων ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται ούτε πηγαίνουν στο σχολείο.


Το αλβανικό Ινστιτούτο Αλβανικής -INSTAT ανακοίνωσε ότι το 25,5% των νέων ηλικίας 15-24 στην Αλβανία δεν είχε καμία απασχόληση το 2019, ενώ στο Κοσσυφοπέδιο το ίδιο έτος το 33% των νέων ήταν σε αυτήν την κατάσταση.

Σε άλλες χώρες των  Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο.

Στη Βόρεια Μακεδονία το 2019 μόνο το 18% των νέων δεν εργαζότανε ούτε  πήγαινε στο σχολείο.

 

 Η κατηγορία «τεμπέλης» της  νεολαίας σημείωσε σημαντική μείωση τα τελευταία δύο χρόνια στην Βόρεια Μακεδονία, καθώς το 2017 η χώρα αυτή το 25% των νέων δεν είχε εργασία, ούτε  πήγαινε στο σχολείο.

 

Στο Μαυροβούνιο το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται ούτε έχουν κάποια ειδίκευση είναι 17%, ενώ στη Σερβία 15%, ενώ στις χώρες της ΕΕ ο δείκτης αυτός ήταν 10% το 2019.

 

Η κακή εκπαίδευση των νέων είναι η αιτία της υψηλής ανεργίας τους σε Αλβανία και 
Κοσσυφοπέδιο

Η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας των Δυτικών Βαλκανίων χαρακτηρίζεται από υψηλή παθητικότητα, υψηλά επίπεδα συνεχούς ανεργίας, απασχόληση με άσχετο αντικείμενο καθώς και υψηλή μετανάστευση.

 Η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού των νέων στα Δυτικά Βαλκάνια ήταν χαμηλή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια.

 

Το 2018, το ποσοστό απασχόλησης έφτασε σχεδόν το 20% σε άτομα ηλικίας 15-24 ετών, ενώ στην ΕΕ βρισκόταν στο 35%. Άλλη μια ιδιαιτερότητα ήταν το ποσοστό απασχόλησης  που ήταν ιδιαίτερα χαμηλό για τα νεαρά κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια.

 Επιπλέον, και οι νέοι που εργάζονται είναι συνήθως με προσωρινές συμβάσεις. Ένας στους τέσσερις  νέους υπαλλήλους είναι με προσωρινή σύμβαση.

 Η κακή ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγορών εργασίας, θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

 

Monitor, Hashtag, Shqiptarja,

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr