Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

«Αίγυπτος, Κύπρος και Ελλάδα - Συνεργασία για την ανάπτυξη και αντιμετώπιση προκλήσεων»


Φεβρουάριος 13, 2021. 17:41

Κάιρο.

Οκτώ τριμερείς σύνοδοι κορυφής και πολλές συναντήσεις στα υψηλότερα επίπεδα, μπορούν να εξηγήσουν τη σημασία των σχέσεων μεταξύ της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας, είτε όσον αφορά τις πολιτικές και οικονομικές πτυχές των τριών χωρών, είτε όσον αφορά τις περιφερειακές προκλήσεις, ιδίως τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο, γράφει αιγυπτιακό δημοσίευμα.


Στο πλαίσιο της υποστήριξης και ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ο Σάμεχ Σούκρι, Υπουργός Εξωτερικών, επισκέφθηκε την ελληνική πρωτεύουσα, όπου πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του στην Αθήνα και συναντήθηκε επίσης με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επίσκεψη ήρθε λίγες μέρες πριν τεθεί σε ισχύ το Φόρουμ για το Αέριο της Μεσογείου από τον επόμενο Μάρτιο. Η τριμερής συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας

 


Η κοινή συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας ξεκίνησε από την πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής που φιλοξένησε το Κάιρο το 2014 και συνέχισε να πραγματοποιείται περιοδικά τα τελευταία χρόνια και η συνεργασία περιλάμβανε τη διαδικασία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων στα χωρικά ύδατα της Μεσογείου, τρόποι αναζωογόνησης του τουρισμού μεταξύ των τριών χωρών και τρόποι αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης, την τρομοκρατία.

Η τριμερής συνεργασία περιλαμβάνει τους τομείς άμυνας και ασφάλειας, ενέργειας, επενδύσεων, τουρισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς, έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και υποθέσεις των πολιτών τους στο εξωτερικό.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των τριών χωρών ότι η συνεργασία τους δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας, η πρόσφατη σύνοδος κορυφής τους, τόνισε «την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλητικών πρακτικών παραβίασης των διεθνών κανόνων και παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών», αναφερόμενος στις τουρκικές παραβιάσεις, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου ή την ανατολική Μεσόγειο.Αντιμετώπιση των απειλών στην ανατολική Μεσόγειο

 

Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πάντα ένα ζήτημα για το οποίο συζητούν οι τρεις χώρες, καταδικάζοντας πάντα τις συνεχιζόμενες τουρκικές ενέργειες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και στα χωρικά της ύδατα, που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, καθώς και  τις συνεχείς προσπάθειες διεξαγωγής παράνομων δραστηριοτήτων εξερεύνησης στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, σε θαλάσσιες περιοχές των οποίων τα σύνορα έχουν ήδη οροθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι τρεις χώρες τονίζουν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας στις θαλάσσιες περιοχές τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και ζητούν τον άμεσο τερματισμό όλων των παράνομων δραστηριοτήτων εξερεύνησης.Υποστήριξη στο Κυπριακό

 


Οι ηγέτες των τριών χωρών επιβεβαιώνουν τη σταθερή υποστήριξή τους στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιτύχουν μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση στο Κυπριακό με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο και κάλεσαν την Τουρκία να τερματίσει τις προκλητικές ενέργειές της και να συμβάλει εποικοδομητικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, συνεπής με την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλήρες δικαίωμά της να προστατεύει την ασφάλεια, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Οι τριμερείς σύνοδοι κορυφής επιβεβαίωσαν επίσης ότι η απόσυρση  των ξένων δυνάμεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος και ότι τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να είναι το μόνο πλαίσιο, μέσω του οποίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί διευθέτηση του Κυπριακού.Φόρουμ αερίου της Ανατολικής Μεσογείου

 

 


Στο πλαίσιο των αιγυπτιακών προσπαθειών για τη μετατροπή σε περιφερειακό κέντρο ενεργειακού εμπορίου και εμπορίου, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα συμφώνησαν τον Οκτώβριο του 2018 να ιδρύσουν το Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, με έδρα το Κάιρο, προκειμένου να συντονίσουν πολιτικές εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και επιτάχυνση των διαδικασιών ωφέλειας από τα τρέχοντα και μελλοντικά αποθέματα για το φυσικό αέριο στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.

Το φόρουμ είναι ένας σημαντικός μηχανισμός για ευρεία συνεργασία μεταξύ των χωρών που παράγουν φυσικό αέριο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 Είναι, επίσης, μια ευκαιρία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ενέργειας, για την επίτευξη των συμφερόντων όλων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν τη συγκέντρωση μέσω της βέλτιστης οικονομικής εκμετάλλευσης των ανακαλύψεων φυσικού αερίου που περιέχονται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου των μεγάλων αποθεμάτων και μια ξεχωριστή υποδομή για το εμπόριο, την κυκλοφορία και την εξαγωγή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την ιδρυτική δήλωση του Φόρουμ: στοχεύει να εργαστεί για τη δημιουργία μιας περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών εξασφαλίζοντας την προσφορά και τη ζήτηση, βελτιστοποιώντας τους πόρους και εξομαλύνοντας το κόστος των υποδομών, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, βελτιώνοντας τις εμπορικές σχέσεις, διασφαλίζοντας την εξασφάλιση προσφοράς και ζήτησης για τα κράτη μέλη, και βοηθώντας τις χώρες καταναλωτές, να εξασφαλίσουν τις ανάγκες τους και να επιτρέψουν τη συμμετοχή τους στον καθορισμό πολιτικών φυσικού αερίου στην περιοχή, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία μιας βιώσιμης εταιρικής σχέσης μεταξύ των παραγόντων σε όλα τα στάδια της βιομηχανίας φυσικού αερίου.

Το Φόρουμ στοχεύει επίσης να υποστηρίξει μέλη με αποθέματα φυσικού αερίου και τρέχοντες παραγωγούς στην περιοχή στις προσπάθειές τους να επωφεληθούν από τα τρέχοντα αποθέματά τους.

Να ενισχύσουν μελλοντικά τη συνεργασία μεταξύ τους και με τα μέρη κατανάλωσης και διέλευσης στην περιοχή, επωφελούμενοι από την τρέχουσα υποδομή.

Να αναπτύξουν , επίσης, περισσότερες επιλογές υποδομής για να καλυφθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές ανακαλύψεις, καθώς και να εμβαθύνουν στην ευαισθητοποίηση για την αλληλεξάρτηση και τα οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από τη συνεργασία, με βάση το διάλογο μεταξύ των μελών, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Al Dostor

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr