Η Συμφωνία Πρεσπών στα σλαβικά (Βαρδαρικά)-Преспански договор

 Η Συμφωνία Πρεσπών Ελλάδας - πΓΔΜ στα σλαβικά (Βαρδαρικά)


Преспански договор  Грција - Поранешна Југословенска Република Македонија во словенски (Вардарски) јазик