Στη Βουλγαρία άρχισε, σήμερα, μια σειρά στρατιωτικών ασκήσεων
«Στη Βουλγαρία ξεκίνησε η πρώτη από μια σειρά ασκήσεων σχετικά με την «Saber Gurdian- 2017»


Ιούνιος 26, 2017. 21:33


Η άσκηση των ειδικών δυνάμεων «Black Swan-2017» άρχισε σήμερα 26 Ιουνίου και θα κρατήσει μέχρι τις 22 Ιουλίου στο έδαφος τριών χωρών, οι οποίες φιλοξενούν την πολυεθνική άσκηση «Saber Gurdian- 2017»,  δηλαδή στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και Ουγγαρία.
Η «Black Swan-2017» είναι η πρώτη από μια σειρά ασκήσεων που σχετίζονται με την «Saber Gurdian- 2017» και βοηθά τους συμμετέχοντες να επεξεργασθούν και να επιδείξουν τις ικανότητες των ειδικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις καθώς και την ετοιμότητα των συμβατικών δυνάμεων  στην αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.Στη Βουλγαρία, η «Black Swan-2017» θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο κατάρτισης «Νόβο Σέλο» καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτήν θα λάβουν μέρος και αμερικανικές δυνάμεις.
Διοικητής των βουλγαρικής ομάδας των ειδικών δυνάμεων είναι ο συνταγματάρχης Τοντόρ Ντάκοφ.
(pan.bg)--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr