Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Βουλγαρία: Ψηφίστηκε η εθελοντική στρατιωτική θητεία


Δεκέμβριος 16, 2020. 19:56

Σόφια.

Κάθε Βούλγαρος πολίτης ηλικίας έως 40 ετών, κατόπιν αιτήματός του και εφόσον πληροί τις νομικές προϋποθέσεις, μπορεί να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις για περίοδο έως και 6 μηνών. Αυτό γίνεται δυνατό με τις τροποποιήσεις του νόμου για τις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που εγκρίθηκε σήμερα σε δεύτερη ανάγνωση στο βουλγαρικό κοινοβούλιο.

Οι αλλαγές δημιουργούν μια ευκαιρία για εθελοντική θητεία στο στρατό. Αυτό θα γίνει με τη σύναψη σύμβασης που παρέχει μισθό, ιατρική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση. 

Η αύξηση του αριθμού των Βουλγάρων πολιτών με στρατιωτική εκπαίδευση θα βελτιώσει τη δυνατότητα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων. 

Η υπηρεσία προσλήψεων αναμένεται επίσης να αυξήσει το ενδιαφέρον και τη δέσμευση των Βουλγάρων πολιτών για την προετοιμασία τους για την υπεράσπιση της πατρίδας,  όπως γράφει το βουλγαρικό πρακτορείο BGNES.

Οι τροποποιήσεις του νόμου επιτρέπουν στους εργοδότες να διατηρούν το προσωπικό τους παρέχοντας άδεια άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους και τους επιτρέπουν να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική υπηρεσία.

Οι αλλαγές επιτρέπουν επίσης την επέκταση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές, όπως η απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, καθώς και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις αποστολές και τα καθήκοντα των ενόπλων δυνάμεων.

Οι τροποποιήσεις προβλέπουν το καταστατικό και την επιχειρησιακή ανεξαρτησία της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας, η οποία θα συμβάλει στην πληρέστερη εφαρμογή των ευθυνών και των καθηκόντων της που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή σχετίζεται με τον νόμο για τους αναπήρους πολέμου και τα θύματα πολέμου, ο οποίος προσθέτει την κατηγορία του «δόκιμου». 

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr