Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Σκόπια: Η Ελλάδα επέκτεινε την απαγόρευση εισόδου στη χώρα λόγω κορωνοϊού


Δεκέμβριος 16, 2020. 19:28

 Σκόπια.

Η Ελλάδα επέκτεινε την απαγόρευση αλλοδαπών, όπως και των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, έως τις 7 Ιανουαρίου. Η απόφαση ισχύει για την περίοδο από 15 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης της 12ης Δεκεμβρίου 2020, ισχύει απαγόρευση εισόδου ξένων υπηκόων στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του Covid-19.

Αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και χωρών Σένγκεν.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για ιατρικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδό τους στην Ελλάδα είναι για επαγγελματικούς σκοπούς, άτομα που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο χώρο Σένγκεν, καθώς και σε άτομα που έχουν άδεια διαμονής στις χώρες Κράτη μέλη της ΕΕ ή στον χώρο Σένγκεν.

Επίσης, αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει για τα μέλη της κρατικής αντιπροσωπείας, το προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και των αντιπροσωπειών, το προσωπικό διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, στρατιωτικό προσωπικό και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή τη Γενική Γραμματεία της Ελλάδας για πολιτική προστασία.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για υπαλλήλους στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας και της ποτάμιας κυκλοφορίας, του πληρώματος αεροσκαφών, του πληρώματος και του τεχνικού προσωπικού των πυροσβεστικών αεροσκαφών, καθώς και των οδηγών φορτηγών που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση λόγω μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό για τη μεταφορά τους.

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης δεν ισχύει για ταξιδιώτες διέλευσης, φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα, άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και εποχιακούς εργαζόμενους στη γεωργία.

Makfax

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr