Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Βρυξέλλες για Σκόπια : Παρατυπίες σε υποκλοπές των μυστικών υπηρεσιών

Οκτώβριος 13, 2010.

Στην ετήσια τακτική της έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταγράφει την πρόοδο στην πΓΔΜ έχουν εντοπιστεί ορισμένες παρατυπίες.

Η πρώτη είναι η αναφορά στο νόμο περί παρακολούθησης των επικοινωνιών γνωστή ως παρακολούθηση της εποπτεύουσας αρχής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σκοπιανού ‘Α1’ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχουν αρκετές εγγυήσεις για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου των πληροφοριών.

Οι Βρυξέλλες θα διαβουλευτούν με τους νομοθέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής, αν εφαρμόζεται ο νόμος για τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και να διαπιστωθεί αν τα θεσμικά όργανα του κράτους είναι επαρκώς ενημερωμένα και αν οι παρακολουθήσεις αυτές γίνονται με διαφανή κριτήρια.

Οι Βρυξέλλες, ακόμη, θα διαβουλευτούν με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, ώστε να πληροφορηθούν το είδος των πληροφοριών που αιτούνται να παραδώσουν καθώς και την εκπαίδευση τους στο τομέα της υποκλοπής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Επισημαίνεται ότι ο προηγούμενος νόμος περιείχε διατάξεις αντιδημοκρατικού χαρακτήρα, οι οποίες αποκρύφτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι οι υποκλοπές πρέπει να είναι υπό αυστηρής εποπτείας και να διενεργούνται μόνον κατόπιν δικαστικής απόφασης και να έχουν διερευνητικό χαρακτήρα, ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις των υποκλοπών αυτών για να προστατευτεί η ιδιωτική ζωή των πολιτών.

Επιπρόσθετα, οι παρακολουθήσεις δεν μπορεί να είναι μόνιμες αλλά να καθορίζονται με ακρίβεια η χρονική περίοδος της υποκλοπής.

Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος