Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Σκόπια: Το 30% των ανέργων δεν έχει τελειώσει τη βασική εκπαίδευσηΜάρτιος 4, 2013.

Από το συνολικό αριθμό των ανέργων στο κράτος των Σκοπίων, το 30 τοις εκατό δεν έχει τελειώσει καμία εκπαίδευση ούτε αυτήν τη βασική, σημειώνει το σλαβικό Νετπρες.


«Τριάντα τοις εκατό των ανέργων είναι άτομα τα οποία δεν έχουν τελειώσει ούτε καν πάει στη βασική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κανένα προσόν και αυτό είναι το πρόβλημα του τεράστιου στρατού ανέργων που περιμένουν  για μία θέση στην απασχόληση και δεν μπορούν να απορροφηθούν», δήλωσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου των Σκοπίων, Μπράνκο Αζέσκι.

Ο ίδιος θα τονίσει ότι στόχος αποτελεί η εκπαίδευση των ανέργων προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων από 20 έως 64 ετών και να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον Αζέσκι, ο Οργανισμός Απασχόλησης στις 15 Μαρτίου θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση για την εκπαίδευση ανέργων στη γυψοτεχνική, οξυγονοκόλληση και μαγειρική εστιατορίου.

--

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr