Ικανοποιητικός ο έλεγχος της διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας


Μάιος 31, 2022. Ελλάδα.

 

Η ποιότητα και ο τεχνικός έλεγχος της διασύνδεσης μήκους 182 χιλιομέτρων που συνδέει τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας επιβεβαιώθηκε με έλεγχο που έγινε με ‘έμβολο επιθεώρησης βαθμονόμησης’ σε όλο το μήκος της εγκατάστασης, ανακοίνωσε η εταιρεία σχεδιασμού αγωγών.Αυτή η μέθοδος ελέγχου της ποιότητας του ήδη κατασκευασμένου αγωγού φυσικού αερίου αποτελεί μέρος μιας σειράς ελέγχων και δοκιμών της εγκατάστασης πριν από την έναρξη λειτουργίας της .

 Το ‘έμβολο επιθεώρησης βαθμονόμησης’ είναι μια από τις πιο πρόσφατες και πιο σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη βιομηχανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του γραμμικού τμήματος και η τεχνική του δυνατότητα συντήρησης.

 Αυτός ο έλεγχος είναι το τελευταίο βήμα πριν την τελική ξήρανση του αγωγού φυσικού αερίου και η δοκιμή του με την παροχή πραγματικών ποσοτήτων αερίου σε όλο το μήκος από την Κομοτηνή έως τη Στάρα Ζαγόρα.

Ο ανάδοχος της σύμβασης μελέτης, κατασκευής και προμήθειας - η ελληνική εταιρεία AWACS - δεσμεύεται όχι μόνο για την ολοκλήρωση της κατασκευής, αλλά και για τη διεξαγωγή δοκιμών με πραγματικές ποσότητες αερίου σε όλη τη διαδρομή της διασύνδεσης πριν εγκριθεί πλήρως ως τεχνικά άρτιος. 

Είναι ήδη για αυτό το σκοπό προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για την αρχική πλήρωση της διασύνδεσης. Η δημοπρασία ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα διεξαχθεί στην πλατφόρμα του Gas Hub Balkan EAD.


Ο αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται με το ελληνικό εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Κομοτηνής (Ελλάδα) και με το βουλγαρικό εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή Στάρα Ζαγόρα.

Το συνολικό του μήκος είναι 182 χλμ. Η δυναμικότητα του έργου είναι έως 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα/έτος με κατεύθυνση Ελλάδα-Βουλγαρία. 

Ανάλογα με το ενδιαφέρον της αγοράς για χρήση μεγαλύτερης χωρητικότητας και τις δυνατότητες των γειτονικών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου, η χωρητικότητα σχεδιάζεται να αυξηθεί στα 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και επιτρέποντας έτσι την επανατροφοδότηση (από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα) με πρόσθετη κατασκευή ενός σταθμού συμπίεσης.

dariknews.bg

 

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr