Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Συναγερμός στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Διεφθαρμένη η αλβανική κυβέρνηση, νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες…Δεκέμβριος 18, 2018. 15:23


Η διεθνής κοινότητα χτύπησε συναγερμό για τη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Αλβανία.

 Η Μόνεϊβαλ (Moneyval), που είναι μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρουσίασε μια έκθεση για την Αλβανία, στην οποία παρουσιάζει ορισμένα σοβαρά προβλήματα.«Σύμφωνα με τους ειδικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης, η χώρα μας έχει εργασθεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά παραμένει εισέτι ανησυχητικό το φαινόμενο", γράφει το αλβανικό δημοσίευμα.


Η έκθεση αναφέρει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την εκκαθάριση των κερδών των ποινικών αδικημάτων είναι η διαφθορά. 

Σύμφωνα με αυτούς, υπάρχουν πολλοί διεφθαρμένοι αξιωματούχοι πολύ συνδέονται με τον κόσμο του εγκλήματος και εμπλέκονται  σε κυκλώματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


«Η διαφθορά είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες στην Αλβανία.  Συχνά συνδέεται με δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος, η διαφθορά δημιουργεί τεράστια ποσά εγκληματικών οφελών και υπονομεύει σοβαρά τη λειτουργία της δικαιοσύνης.


»Ο αρχές γνωρίζουν τους κινδύνους της διαφθοράς, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει προσοχή ή έχουν δώσει περιορισμένη προσοχή στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαφθορά», αναφέρει η έκθεση.


Η ομάδα Moneyval καλεί τις αλβανικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες τους για τη δίωξη των ατόμων που εμπλέκονται στο ξέπλυμα χρήματος και να δημεύσουν τις περιουσίες  που αποκτήθηκαν από εγκληματικές ενέργειες και να δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε όσους χρηματοδοτούν την τρομοκρατία.


Επισημαίνεται ακόμη ότι «δεν υπάρχει συστηματική προσέγγιση για τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των οικονομικών πτυχών που συνδέονται με τις παραβιάσεις περί τρομοκρατίας».


Όσον αφορά την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων, υπογραμμίζεται ότι «υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων», αναφέρει έκθεση σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της  αλβανικής εφημερίδας ‘SOT (sot.com.al)


--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr