Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Σκόπια: Ανώτεροι αξιωματικοί του Στρατού απορρίφθηκαν από το ΝΑΤΟ, λόγω επαφών με ξένες υπηρεσίες


Ιανουάριος 23, 2021. 21:52 . Ελλάδα.

Σκόπια.

Μέχρι στιγμής, επίσημα, μόνο δύο άτομα από τα 150 που προτάθηκαν από τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας από το ΝΑΤΟ. 

Όπως αποκαλύφθηκε τέσσερις ακόμη ανώτεροι αξιωματικοί του Στρατού της Βόρειας Μακεδονίας, επίσης, δεν έλαβαν τέτοιο πιστοποιητικό, παρόλο που είχαν προηγουμένως περάσει τους ελέγχους στα Σκόπια.

 Ο κύριος λόγος για αυτό το αυστηρό φίλτρο του ΝΑΤΟ είναι οι υποψίες  για επαφές τους με εκπροσώπους υπηρεσιών άλλων χωρών (εκτός ΝΑΤΟ).

Οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να υπάρχει ευθύνη στα προτεινόμενα άτομα. Είναι σαφές σε όλους ότι οι έλεγχοι στο ΝΑΤΟ είναι πολύ βαθύτεροι, αλλά κάποιος πρέπει να πει πού είναι το λάθος, ειδικά τώρα, αφού έγινε γνωστό ότι τέσσερις άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί του Στρατού απέτυχαν να περάσουν το φίλτρο του ΝΑΤΟ. 

Κάποιος πρέπει να πει εάν αυτή η ντροπή ενός νέου μέλους του ΝΑΤΟ, όπως είναι η χώρα μας, έχει να κάνει με τον κομματισμό και την πολιτικοποίηση του συστήματος άμυνας και ασφάλειας. Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει στις Βρυξέλλες, όπως σημειώνεται.

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Προέδρου Στέβο Πενταρόβσκι δήλωσε στο MKD.mk ότι η διαδικασία ελέγχου προσωπικού που χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό ασφαλείας του ΝΑΤΟ είναι μια τακτική διαδικασία που εφαρμόζεται για κάθε νέο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

«Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας των εθνικών αρχών και του ΝΑΤΟ και είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένη και αυστηρή, σε σύγκριση με τη στιγμή που ήμασταν απλώς υποψήφιοι για ένταξη. Η εμπειρία δείχνει ότι σε κάθε νέο κράτος μέλος υπάρχουν άτομα που λαμβάνουν, καθώς και άτομα που δεν λαμβάνουν πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ. Το γραφείο του προέδρου δεν θα σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν πιστοποιητικά ΝΑΤΟ», απάντησε το γραφείο του προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας.

Zurnal

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr