Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Η Ρουμανία απαγορεύει από σήμερα τον ελλιμενισμό ρωσικών πλοίων στο λιμάνι της Κωνστάντζας


Απρίλιος 17, 2022. Ελλάδα.

Βουκουρέστι.

Η Ρουμανία απαγορεύει την είσοδο ρωσικών πλοίων στο λιμάνι της Κωνστάντζας από την Κυριακή 17 Απριλίου. Έτσι, η ρουμανική ναυτική αρχή ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Απαγορεύονται επίσης τα γιοτ και τα σκάφη αναψυχής. Εξαιρούνται τα πλοία που χρειάζονται βοήθεια και αναζητούν καταφύγιο ή που χρειάζονται έκτακτη ενδιάμεση στάση στο λιμάνι για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για λόγους σωτηρίας ζωής στη θάλασσα.

Ταυτόχρονα, παρατίθενται μια σειρά από εξαιρέσεις:

1. Απαγορεύεται η πρόσβαση μετά τις 16 Απριλίου 2022 σε λιμένες που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης οποιουδήποτε πλοίου νηολογημένου υπό ρωσική σημαία.

 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε πλοία που άλλαξαν τη ρωσική σημαία τους σε σημαία οποιουδήποτε άλλου κράτους ή που άλλαξαν τη νηολόγησή τους στη Ρωσία σε νηολόγηση σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "πλοίο" νοείται:

α) πλοίο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων·

β) γιοτ μήκους 15 μέτρων και άνω που δεν μεταφέρει φορτίο και δεν μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες·

(γ) σκάφος αναψυχής ή μηχανοκίνητο γιοτ όπως ορίζεται στην Οδηγία 2013/53 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πλοίου που χρειάζεται βοήθεια και αναζητά καταφύγιο ή χρειάζεται επείγουσα στάση σε λιμένα για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα ή διάσωσης, ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε πλοίο να έχει πρόσβαση σε λιμένα, υπό συνθήκες που κρίνουν κατάλληλες, αφού κρίνουν ότι η πρόσβαση είναι απαραίτητη για:

α) την απόκτηση, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων διύλισης πετρελαίου, τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος, καθώς και ορισμένων χημικών ουσιών και προϊόντων σιδήρου όπως αναφέρονται στο παράρτημα XXIV ;

β) η αγορά, η εισαγωγή ή η μεταφορά φαρμακευτικών, ιατρικών, γεωργικών και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων σιταριού και λιπασμάτων, η εισαγωγή, η αγορά και η μεταφορά των οποίων επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού·

γ) ανθρωπιστικούς σκοπούς·

δ) τη μεταφορά πυρηνικών καυσίμων και άλλων προϊόντων που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία μη στρατιωτικών πυρηνικών δυνατοτήτων·

ε) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα XXII, έως τις 10 Αυγούστου 2022 ″, σύμφωνα με το έγγραφο που εκδόθηκε από τη Ρουμανική Ναυτική Αρχή (ANR).

ziuaconstanta.ro

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr