Επιτροπή Υπουργών Συμβουλίου Ευρώπης: Η Βουλγαρία να αναγνωρίσει «Μακεδονική μειονότητα»


Δεκέμβριος 10, 2022. Ελλάδα.

Η Βουλγαρία δεν θα πρέπει πλέον να αρνείται την εγγραφή ενώσεων που στοχεύουν στην «αναγνώριση της μακεδονικής μειονότητας στη Βουλγαρία», με βάση κίνητρα που έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαίτησε το εκτελεστικό όργανο της παλαιότερης πανευρωπαϊκής οργάνωσης στην 451η συνεδρίαση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, είπε ο ανταποκριτής του ΜΙΑ από το Στρασβούργο.

Οι ανεκτέλεστες αποφάσεις από τη Βουλγαρία ήταν για άλλη μια φορά στην ατζέντα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και πάλι το συμπέρασμα είναι το ίδιο - οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν εκτελεστεί.

Η Επιτροπή Υπουργών υπενθύμισε στην απόφασή της ότι αυτό το σύνολο των υποθέσεων αναφέρεται στην αδικαιολόγητη άρνηση από τα βουλγαρικά δικαστήρια, μεταξύ των ετών 1999 και 2015, να καταχωρίσουν ενώσεις προκειμένου να αναγνωριστεί η «μακεδονική μειονότητα στη Βουλγαρία».

Οι λόγοι που επικαλείται η Βουλγαρία είναι για την εθνική ασφάλεια, την προστασία της δημόσιας


τάξης (η παράβλεψή τους στοχεύουν στην «αναγνώριση της μακεδονικής μειονότητας» και υποτιθέμενες αυτονομιστικές ιδέες) καθώς και η συνταγματική απαγόρευση των ενώσεων που επιδιώκουν πολιτικούς στόχους, καθώς και η μη συμμόρφωση με νομικές τυπικές απαιτήσεις, οι οποίες, όμως,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστούν παραβίαση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή Υπουργών εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, παρά την έγκριση του ενδιάμεσου ψηφίσματος και τις επακόλουθες αποφάσεις, περισσότερα από 16 χρόνια μετά την πρώτη τελική απόφαση, οι ενώσεις που στοχεύουν στην «αναγνώριση της μακεδονικής μειονότητας» συνεχίζουν να απορρίπτονται από την εγγραφή.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι είναι έτοιμο, ελλείψει απτής προόδου πριν από τη συνεδρίασή του τον Σεπτέμβριο του 2023, να καλέσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υπουργών να στείλει επιστολή στις βουλγαρικές αρχές ζητώντας τους να βρουν γρήγορες λύσεις για την πλήρη και αποτελεσματική συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις αυτές.

ΜΜΕ Σκοπίων

--

The Hellenic Information Team

               

 

 © Βαλκανικό Περισκόπιο -Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- https://www.echedoros-a.gr